ISIKHULUMELI SENYUNYANA (NUMSA) ASITHOLAKALI KUSUKELA NGOMHLAKA 28 JULAYI KUYA KUMHLAKA 13 AGASTI 2012

Besicela ukunazisa ukuthi uqabane Castro Ngobese, isikhulumeli seNUMSA kuzwelonke, uzothatha uhambo oluhlangene nomsebenzi wenyunyana ngaphesheya kwezilwandle.

Mayelana nemibuzo yonondaba, ningaxhumana noqabane uNthabiseng Mofokeng.

Iminingwane yakhe:

Email:nthabiseng.mofokeng@numsa.co.za

Makhalekhukhwini: +2779 626 9773

eHovisi: +2711 689 1700 or +2711 689 1702

Source

Numsa Press Releases

Menu